Právny labyrint,
alebo paragrafy
v každodennom živote
"Prvá pomoc" pri riešení
právneho problému

Údernícka ul. č. 3
851 01 Bratislava

V starovekom Ríme bolo právo popretkávané vznešenými ideami dobra a spravodlivosti. Právo, založené na princípoch morálky a mravnosti, malo slúžiť k regulácii medziľudských vzťahov a zabezpečiť v nich istotu a prehľadnosť riešenia vzniknutých problémov.

V súčasnosti predstavuje široké spektrum rôznych právnych predpisov, regulujúcich jednotlivé oblasti života, pre laikov často neprehľadný a nekonečný labyrint paragrafov.

Tak, ako pomohla bájna Ariadna nájsť hrdinovi Teseovi cestu z Minotaurovho Labyrinthu, pomôžeme Vám orientovať sa v zložitej spleti právnych predpisov a úspešne chrániť Vaše práva na ceste za dosiahnutím spravodlivosti.

KONTAKT
Mgr. Alexandra Csémiová: +421 903 217 775
JUDr. Eva Csémiová: +421 905 446 476
e-mail: alex.csemiova@gmail.com