Právny labyrint,
alebo paragrafy
v každodennom živote
"Prvá pomoc" pri riešení
právneho problému

Údernícka ul. č. 3
851 01 Bratislava

Prvá pomoc pri riešení právneho problému, rýchlo a diskrétne
Vaše otázky posielajte na e-mailovú adresu onlineporadna.advokatpomoze@gmail.com
KONTAKT
Mgr. Alexandra Csémiová: +421 903 217 775
JUDr. Eva Csémiová: +421 905 446 476
e-mail: alex.csemiova@gmail.com